فعالیت های شرکت

فعالیت های شرکت تیسر

 

  • تحقیق و طراحی محصول و طراحی فرآیند و نصب و راه اندازی
  • قطعات ایمنی خودرو نظیر سیستمهای ABS ، ESP، TCS ،Airbag...
  • مواد اولیه
  • قطعات و مجموعه های تزئینی خودرو
  • انواع قطعات و مجموعه های فلزی و پلیمری

 

sd

مشاوره وخدمات مهندسی

بدلیل نیاز مبرم واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به سازمانهای فنی و تخصصی بویژه در حوزه تحقیق و توسعه و طراحی، شرکت تیسر ضمن همکاری بسیار نزدیک با شرکت های بین المللی و معتبر ، سازمانی را ایجاد کرده تا ارائه دهنده خدمات مهندسی و طراحی به شرکت های خودرو ساز و قطعه ساز و سایر واحد های صنعتی کشور باشد.