شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در سال تولید ملی به دانش طراحی و تولید بزرگترین قالب داشبورد سمنددارای کیسه هوادست خواهد یافت

به گزارش خبر خودرو، شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در سال تولید ملی به دانش طراحی و تولید بزرگترین قالب داشبورد سمنددارای کیسه هوادست خواهد یافت که این امر بیش از 700 هزار یوروصرفه جویی ارزی درپی دارد.   

غلامرضا علوی مدیرعامل شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب اظهار داشت : این پروژه با همکاری شرکت ساپکو صورت گرفته و بزرگترین شرکت قالب سازی آلمان در چارچوب یک قرارداد 5 ساله تکنولوژی این فناوری صنعتی را به شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو انتقال داده است .

وی افزود: بیش از این قالب های مذکور از کره جنوبی و اروپا وارد می شد.

  علوی تاکید کرد: فولادهای موردنیاز برای طراحی این قالب را  از شرکت فولاد اسفراین تامین خواهد شدکه دارای همه استانداردهای مورد نیاز در قالب سازی است .

به گفته وی با استفاده از دستاورد های این پروژه ساخت بزرگترین قالب های پلاستیک سایر محصولات در آینده مدنظر است .