خط مشی شرکت تیسر

ماموریت شرکت تیسر توسعه امکانات و قابلیتهای خودرو، با ارائه قطعات ایمنی و تزئینی خودروها، با در نظر گرفتن خواستها و نیازهای منطقی و تأمین حداکثر رضایت مشتری می باشد.

ما می خواهیم شرکت تیسر به اعتبار و شهرت جهانی دست یافته که مشتری بتواند محصولات ما را با رضایت، اعتماد و اطمینان استفاده کند.