اهداف شرکت تیسر

اهداف شرکت تیسر

  • تولیدقطعات و مجموعه های ایمنی و تزیینی خودرو در ایران با همکاری شرکت های معتبر بین المللی شناخته شده به منظور تامین نیاز بازار داخلی و بازار های خارجی

 

  • حفظ و ارتقاء سهم بازار داخلی بعنوان یک شرکت پیشتاز در تأمین سیستم های ایمنی و تزیینی صنعت خودرو

 

 

  • استفاده از آخرین دستاوردهای تکنولوژیک در طراحی و تولید مجموعه های ایمنی و تزیینی قطعات خودرو

مشاوره وخدمات مهندسی

بدلیل نیاز مبرم واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به سازمانهای فنی و تخصصی بویژه در حوزه تحقیق و توسعه و طراحی، شرکت تیسر ضمن همکاری بسیار نزدیک با شرکت های بین المللی و معتبر ، سازمانی را ایجاد کرده تا ارائه دهنده خدمات مهندسی و طراحی به شرکت های خودرو ساز و قطعه ساز و سایر واحد های صنعتی کشور باشد.