استراتژی شرکت تیسر

ترمز ABS

ادامه پیشرفتهای اخیر در سیستمهای ترمز خودروها باعث بوجود آمدن سیستمهای نیرومند و قابل اطمینان گردیده است که قادر به ایجاد شتاب و تاخیر منفی در سرعتهای بالای خودرو میباشد.

در شرایط رانندگی معمولی و نرمال خودرو این سیستم ها ترمزگیری سریع و موثری را ایجادخواهند کرد. ترمز گیری در شرایط بالا:

1-جاده های لغزنده و مرطوب              

2-عکس العمل توام با ترس راننده(موانع قابل پیش بینی در جاده)

3-خطاهای سایررانندگان و پیاده سواران

باعث قفل شدن چرخها در حین ترمز گیری خواهد شد و در نتیجه کاهش فرمان پذیری خودرو در حین کاهش چسبندگی و یا لغزش در سطح جاده رخ خواهد داد.موارد ذکر شده فوق نمونه هایی میباشند که در جهت رفع آنها سیستم ترمز ضد قفلABSطراحی گردیده است.

تاریخچه سیستم ABS

این ترمز در اصل در سال 1900 میلادی بر روی قطارها طراحی و سپس نصب شد. بعد از جنگ جهانی دوم این سیستم بر روی هواپیمای جت بکار برده شد .در حدود سال1960و با شروع تحول در ساخت سیستمهای ترمز شرکتهای ترمز سازی شروع به استفاده از این سیستم در خودروهای لوکس مانند بنز کردند. علاوه بر خودروها این سیستم بر روی بعضی از موتورهای گرانقیمت نیز بکار رفته است.

وقتي سرعت لاستيکها، با آهنگي تندتر از سرعت خودرو کاهش يابد، لاستيکها روي سطح جاده سر مي خورند. يکي از راههاي جلوگيري از سر خوردن لاستيک، جلوگيري از قفل شدن ترمزهاست. اين همان کاري است که سيستم ترمز ABS انجام مي دهد. در حين ترمزگيري عادي، سيستم ترمز ABS هيچ اثري بر ترمز پايي ندارد. اما وقتي راننده به شدت ترمز مي گيرد، اين سيستم مانع قفل شدن چرخها مي شود. اين سيستم به ترمزها اجازه مي دهد تا آستانه سر خوردن لاستيکها عمل کنند. در اين هنگام سيستم ABS فشار روغن ترمز هر چرخ را تغيير مي دهد. بدين ترتيب پمپ کردن سريع سبب مي شود که آهنگ کاهش سرعت چرخ، از آهنگي که سبب قفل شدن چرخها مي شود کمتر بماند.

laptop ipad iphone

لوله هاي هيدروليکي که از پمپ زير پا مي آيند، به يک کارانداز هيدروليکي متصل مي شوند. لوله هاي ديگري از اين کارانداز به ترمز هرچرخ کشيده مي شوند. کارانداز را مدول کنترل سيستم ترمز ABS کنترل مي کند. حسگرهاي سرعت چرخ در هر چرخ بطور پيوسته سرعت چرخ را به مدول کنترل سيستم ترمز ABS اطلاع مي دهند. اين سيستم ترمز عمل نمي کند مگر اينکه کليد چراغ ترمز به مدول کنترل سيگنال بدهد که پدال ترمز فشرده شده است. وقتي مدول کنترل افت سريع سرعت چرخ را حس مي کند، به کارانداز سيگنال مي دهد که فشار روغن ترمز آن چرخ   را تغيير دهد، در نتيجه چرخ قفل نمي شود. اين عمل به صورت زير اتفاق مي افتد :

مدول کنترل سرعت چهار چرخ را بطور پيوسته مقايسه مي کند. تا وقتي که هر چهار چرخ با سرعت تقريباً برابر مي چرخند، مدول کنترل اقدامي نمي کند. وقتي که سرعت چرخش چرخي سريعتر از چرخهاي ديگر کاهش مي يابد، مدول کنترل به رله سيستم ترمز ABS سيگنال مي دهد که واحد هيدروليکي را فعال کند. يک يا دو سلنوئيد در واحد هيدروليکي شيرهاي تنظيم جريان يا شيرهاي سلنوئيدي لوله هاي ترمز را باز و بسته مي کنند. با عمل کردن اين شيرهاي سلنوئيدي فشار هيدروليکي پشت هر ترمز قطع يا وصل مي شود.

هم اکنون در بیشتر کشورهای اروپایی از سیستم چند کاناله ضد بلوکه ABS استفاده   می شود.طرز کارترمزهای ABS نیز به بیان ساده بدین صورت است که یک دستگاه الکترونیکی هنگام ترمز گیری با کنترل فشار و قطع و وصل کردن این فشار هیدرولیکی در جذری از ثانیه ،ارتباط لنت با دیسک بر قرار و قطع میکند و تکرار این عمل از بلوکه شدن چرخ ها جلوگیری میکند.(قفل کردن چرخها سبب تحمیل شدن نیروی زیادی به چرخ ها و در نتیجه موجب منحرف شدن خودرو از مسیر می شود.)

 

 Untitled-2

 

 

بخش فنی آزمایشگاه CMM

 

امروزه ارقام حاصل از اندازهگیری به عناوین مختلف و بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین کیفیت ارقام حاصله از اندازهگیری بطور مستقیم به اندازهگیری هایی بستگی دارد که از سیستم های اندازهگیری(ابزار دقیق) گرفته می شود. اندازهگیری فرایند مقایسهای یک کمیت بین یک استاندارد تعریف شده و یک مقدار مجهول می باشد. در عصر شتاب در پیشرفت علمی،استاندارد خدمات ، تولید و گسترش روشهای تولید،روشهای اندازهگیری نیز گسترش در خور توجهی نمودهاند روشهای اندازهگیری سه بعدی یکی از مهمترین روش های اندازهگیری می باشند.دستگاه های اندازهگیری مختصات (CMM) برای اندازهگیری سه بعدی قطعات و یا هر چیزی که اندازه های آن با پارامترهایی مانند توازی ، تعامد، زاویه،ابعاد و... در آن باید بصورت سه بعدی اندازهگیری شوند در صنایع مختلفی نظیر خودرو سازی ،ماشین سازی،هوا فضا و... کاربرد وسیعی دارند.در این مقاله سعی بر این است که درک صحیحی از عملکرد ، تاریخچه، بخش های مختلف یک سی.ام.ام، شرایط محیطی و کالیبراسیون یک دستگاه سی.ام.ام ارائه گردد.

 

كيسه هوا

  (كيسه هوا)

یکی از سیستمهای ایمنی در خودروها استفاده از کمربند ایمنی می باشد که تا حد قابل ملاحظه ای (36%)از پرتاب شدن سرنشین به سمت جلو و برخورد با قسمتهای مختلف خودرو از جمله داشبورد،غربیلک فرمان ، شیشه جلو و ... جلوگیری می نماید که در عین حال به تنهایی نمی تواند در همه ضربات ایمنی لازم را برای سرنشینان ایجاد نماید .برای بهبود عملکرد سیستم کمربند ایمنی سیستم مکمل کیسه هوا طراحی شد که خطرات ناشی از تصادفات خطرناک را تا حدود 18% کاهش می دهد. این سیستم در دو نوع مکانیکی و الکترونیکی طراحی شده است که در یک خودرو می توانه از چندین ایربگ استفاده نمود : ایربگ سمت راننده (روی غربیلک فرمان) سرنشین جلو (روی داشبورد)ایربگهای جانبی که داخل صندلی راننده و سرنشین جلو قرار دارد و ایربگ سرنشینان عقب که داخل پشت سری صندلیهای جاو قرار میگیرند.و حتي در ماشين هايي مانند بنز ايربگ هايي در سقف نيز تعبيه شده است كه در زمان چپ كردن ماشين مورد استفاده قرار مي گيرد.

قطعات اصلی سیستم ایربگ الکترونیکی

:  1-crash Sensor (حسگر ضربه تصادف): محل قرار گیری این سنسور بر روی واحد کنترل الکترونیکی ایربگ می باشد و چنانچه خودرو با تصادف شدید از سمت جلو مواجه گردد شدت ضربه توسط این سنسور اندازه گیری شده و به واحد کنترل ارسال می شود.

2- sas Unit   (واحد کنترل الکترونیکی ایربگ ) : اطلاعات ارسالی از حسگر پردازش می شود و جریانی جهت عملکرد کیسه هوا به مدول ایربگ ارسال می شود.

3-    Clock Spring   (فنر ساعتی): با توجه به قرار گیری مدول ایربگ بر روی غربیلک فرمان و گردش فرمان به چپ و راست بایستی اتصالی مطمئن بین غربیلک فرمان و دسته راهنما بوجود آید که این عمل با وجود این قطعه میسر می گردد.

-4 airbag Module   ( مدول ایربگ) : جریان ارسالی از Sas Unit به سمت پرایمر داخل مدول می رود و باعث ایجاد حرارت می شود گرمای حاصل موجب ایجاد جرقه و تولید آتش شده و آتش مزبور به سرعت به درون مواد محترقه تولید کننده گاز انتشار می یابد گاز حاصل از میان صفحات فیلتری که برای کاهش دما و صدا تعبیه شده عبور می کند و کبسه هوا کاور روی فرمان را پاره نموده و به سمت صورت سرنشین باز می شود با تخلیه گاز از سوراخهای ایربگ کیسه خالی می شود تا از مقدار ضربه آن کاسته شده و فضای دید کافی برای راننده تامین گردد

 

نشان ها و مدارک

ssdfsdf

طراح صنعتی

نقش طراحي صنعتي به عنوان يك هنر خط دهنده به صنعت، و پل ارتباط دهنده ميان صنعت و هنر، از ابتداي انقلاب صنعتي تا به امروز، به صورت واضح و اثر گذاري در زندگي مدرن امروز نمايان است. و در اين ميان خودرو سازي، به عنوان يك صنعت مهم مادر و استراتژيك، در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، روز به روز در حال ارتقاء است و طراحان زيادي از سراسر دنيا، ديدگاه ها و نقطه نظرهاي خاص خود را در فرم و زيبايي اين محصول ارائه مي كنند؛ در صنعت خودرو سازي تمامي رشته هاي صنعتي و همچنين تعداد زيادي از رشته هاي هنري دخالت دارند، تا جايي كه اهميت خودرو سازي آن را تبديل به يك صنعت استراتژيك و اثرگذار در اقتصاد و سطح رفاه يك كشور كرده است.

Untitled-2

اگر در ساليان دور، طراحان خودرو انگشت شمار بوده و تعداد كمي مشغول به اين كار بوده اند، امروزه تعداد متخصصين و علاقه مندان به اين رشته به هزاران نفر رسيده و هر روز هم به تعداد اين علاقه مندان اضافه مي شود.

مردم به اتومبيل و خودرو، نه تنهاي به عنوان وسيله اي براي جابه جايي، بلكه به عنوان يك وسيله تفريحي، داراي شخصيت و پرستيژ به آن نگريسته، و تقريبا هر انساني آرزوي داشتن يك خودروي خوب در حد ايده آل هاي ذهني خود دارد.

Untitled-1

تعبيري كه از يك اتومبيل خوب مي توان داشت ،به اين صورت است كه مجموعه است از كاربرد جديدترين فنون و تكنولوژي هاي حال حاضر در تمام عرصه ها، در قالب تعادل و تناسبات انساني و فيزيكي در كاربرد آن، به علاوه زيباترين تناسبات بصري و هنري در جاي جاي آن از كل تا جزء، تا حدي كه خودرو را مجسمه اي كاربردي و زيبا مي دانم كه در بين محصولات ديگر، بهترين و بالاترين فناوري ها را در خود جاي داده است.

Untitled-3

طراحی خودرو، یکی از مهم ترین و حیاتی ترین مراحل اولیه از تولید یک خودرو به شمار می آید که گاهی کار ساده ای به نظر می آید، این در حالی است که طراحی تا ساخت یک مدل پروتوتایپ، و در نهایت عرضه یک محصول جدید کاری گروهی است که تخصص های خاص و پیچیده ای را طلب می کند.

Untitled-4

در مرحله نخست هدف و هویت برند Brand خودرو و چشم انداز شرکت برای ایجاد یک محصول جدید در نظر گرفته می شود که داده های اولیه از طرف مرکز استراتژیک شرکت، بر مبنای آمار بازاریابی و فیدبک های بازار هدف مورد نظر بوده، و همین داده ها و اطلاعات، عمر محصول در بازار رقابتی خودرو، کلاس و رده بندی خودرو را مشخص می کند. این اطلاعات در نهایت ماحصل نهایی را مشخص خواهد کرد که گاهی انتقال، تغییر و حذف موارد و اقلامی را در موتور، محورها، شاسی و... را در بر خواهد داشت و همین تصمیمات و مقدار سرمایه گذاری در نظر گرفته شده برای آن، باعث مشخص شدن قیمت نهایی محصول شده و در بعضی از موارد در حد تغییر در پوسته و ظاهر خودرو، چیزی مانند جراحی پلاستیک Face Lift باقی می ماند (نمونه آن را در محصول پژو پارس و پراید 132 می توانید ببینید) که هزینه کمتری را می طلبد، اما با رقابتی تر شدن بازار و پیشرفت رقبا، تغییر کلی فرم خارجی و داخلی یک خودرو Redesign برای بقای یک کارخانه و راضی نگه داشتن طرفداران و به دست آوردن بخش بالقوه بازار، در هر سه الی پنج سال، دیگر جزو واجبات قلمداد می شود.

Untitled-5

کار از آنجا آغاز می شود که بر اساس داده های بخش بازاریابی و تصمیمات مدیریتی، ابعاد خودرو شامل: طول، عرض، ارتفاع، فاصله بین دو محور Wheel Base، اورهنگ جلو و عقب Front & Rear Overhang و فاصله عرضی بین چرخ های جلو و عقب Front & Rear Track به همراه داده هایی مانند کلاس و رده بندی خودرو، نوع کاربرد آن و سن و جنسیت استفاده کنندگان، به تیم طراحی اعلام می گردد که یا باعث تغییر محصول موجود می شود و یا به عنوان ارائه رده بندی و محصول جدید در نظر گرفته می شود. در این مرحله، میزان رابطه و نسبت بین ایجاد فرم های نوظهور و خلاقانه، و فرم هایی با محافظه کاری بیشتر، ساده تر، با در نظر گرفتن المان های جا افتاده پیشین در محصولات نسل قبل، دستور کار طراحی به تیم ابلاغ می گردد.

Untitled-6

بعد از در نظر گرفتن تمامی مواردی که در بالا ذکر شد، طراحان صنعتی استایلیست، اقدام به طراحی اولیه Sketch از نماهای مختلف و پرسپکتیو های گوناگون می کنند و در این مرحله آنان توسط ابزارهای سنتی دستی مانند مداد، خودکار، مارکر و گچ پاستل، طرح های اولیه و آزادانه خود را ارائه می کنند. امروزه با پیشرفت علوم رایانه ای، این مرحله از کار هم توسط نرم افزارهای ترسمی دو بعدی مثل فوتوشاپ و پینتر هم انجام می گیرد که امکان تصحیح و تغییر بیشتری را در اختیار ترسیم گران و طراحان قرار می دهند. البته غالباً آزادی عمل در ابداع فرم باعث این می شود که در اغلب موارد، برای تشدید در عناصر خاصی از بدنه مانند رینگ و لاستیک، طراحان کمی اغراق آمیزتر به کار خود نگاه می کنند که معمولاً در مراحل بعدی کار، این اغراق ها تعدیل می گردند، اما تا جایی که امکان دارد و امکانات ساخت و محدوده هزینه ها اجازه دهد،در حفظ موارد اشاره شده تلاش می شود.

Untitled-7Untitled-8

در مرحله بعدی با گرفتن چراغ سبز از تیم های امکان سنجی، بازاریابی، طراحی، ساخت، ارگونومی و... مرحله نقشه کشی و ترسیم چهار نمای خودروها فرا می رسد که این بار هم توسط نرم افزارهای مربوطه دو و سه بعدی در مقیاس های 5/1 و 1/1، و در ابعاد طبیعی به وسیله نوارهای چسب مخصوص مشکی رنگ با قطرهای مختلف Tape Drawing خودرو ترسیم شده و تمامی موارد ارگونومیک و ابعاد و اندازه ها بعد از تصحیح شدن و رسیدن به حالت ایده آل، داده های مربوطه به بخش مدل سازی رایانه ای انتقال می یابد، و در این بخش توسط دستگاه های سی ان سی بزرگ، مدل های توپر Black Box در مقیاس های 1:5 و 1:1 ساخته شده، و مورد مطالعه قرار می گیرند. در همین جا هم مواردی مانند آزمایش ضریب استهلاک بدنه با هوا در سرعت های مختلف Aerodynamics و انعکاس های محیط بر روی بدنه و رنگ خودرو مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مرحله بعد از مدل سازی، و بعد از تصمیم نهایی به فرم اصلی مورد نظر، نوبت به ساخت مدل پروتوتایپ Prototype می رسد که در اینجا صنعت گران چیره دست و با سابقه کارخانه، با تکنیک های مختلف و ساخت قالب های موقت و روش های راپیدپروتوتایپینگ Rapid Prototyping، جزء به جزء و با دقت فراوان، کلیه عناصر بدنه را نمونه سازی می کنند و مدل کاربردی، و با دقتی را ساخته و پرداخته می کنند که معمولاً این مدل ها بسته به تصمیم مدیریت، در نمایشگاه های معروف خودرویی به معرض دید عموم و علاقه مندان قرار خواهند گرفت و بازتاب عکس العمل Feedback بازدیدکنندگان هم به دقت بررسی می شود.

Untitled-9

 

زیر مجموعه ها

مشاوره وخدمات مهندسی

بدلیل نیاز مبرم واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به سازمانهای فنی و تخصصی بویژه در حوزه تحقیق و توسعه و طراحی، شرکت تیسر ضمن همکاری بسیار نزدیک با شرکت های بین المللی و معتبر ، سازمانی را ایجاد کرده تا ارائه دهنده خدمات مهندسی و طراحی به شرکت های خودرو ساز و قطعه ساز و سایر واحد های صنعتی کشور باشد.