استراتژی شرکت تیسر

استراتژی شرکت تیسر

  • جذب و توسعه توانایی های فنی و مهندسی
  • تشکیل واحدهای بازاریابی فعال، خدمات پس از فروش و واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)
  • افزایش سهم بازار داخل و وارد شدن به بازار تولید سیستم ABS در خاورمیانه

   با استفاده از موارد ذکر شده و بنیان زیرساخت های مناسب، شرکت تیسر شرکت های بین المللی معروف و قابل اعتماد را جهت سرمایه گذاری مشترک به منظور تولید سیستم ABS در منطقه جذب خواهد کرد.

aa22

مشاوره وخدمات مهندسی

بدلیل نیاز مبرم واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به سازمانهای فنی و تخصصی بویژه در حوزه تحقیق و توسعه و طراحی، شرکت تیسر ضمن همکاری بسیار نزدیک با شرکت های بین المللی و معتبر ، سازمانی را ایجاد کرده تا ارائه دهنده خدمات مهندسی و طراحی به شرکت های خودرو ساز و قطعه ساز و سایر واحد های صنعتی کشور باشد.