مقاله ها

كيسه هوا

  (كيسه هوا)

یکی از سیستمهای ایمنی در خودروها استفاده از کمربند ایمنی می باشد که تا حد قابل ملاحظه ای (36%)از پرتاب شدن سرنشین به سمت جلو و برخورد با قسمتهای مختلف خودرو از جمله داشبورد،غربیلک فرمان ، شیشه جلو و ... جلوگیری می نماید که در عین حال به تنهایی نمی تواند در همه ضربات ایمنی لازم را برای سرنشینان ایجاد نماید .برای بهبود عملکرد سیستم کمربند ایمنی سیستم مکمل کیسه هوا طراحی شد که خطرات ناشی از تصادفات خطرناک را تا حدود 18% کاهش می دهد. این سیستم در دو نوع مکانیکی و الکترونیکی طراحی شده است که در یک خودرو می توانه از چندین ایربگ استفاده نمود : ایربگ سمت راننده (روی غربیلک فرمان) سرنشین جلو (روی داشبورد)ایربگهای جانبی که داخل صندلی راننده و سرنشین جلو قرار دارد و ایربگ سرنشینان عقب که داخل پشت سری صندلیهای جاو قرار میگیرند.و حتي در ماشين هايي مانند بنز ايربگ هايي در سقف نيز تعبيه شده است كه در زمان چپ كردن ماشين مورد استفاده قرار مي گيرد.

قطعات اصلی سیستم ایربگ الکترونیکی

:  1-crash Sensor (حسگر ضربه تصادف): محل قرار گیری این سنسور بر روی واحد کنترل الکترونیکی ایربگ می باشد و چنانچه خودرو با تصادف شدید از سمت جلو مواجه گردد شدت ضربه توسط این سنسور اندازه گیری شده و به واحد کنترل ارسال می شود.

2- sas Unit   (واحد کنترل الکترونیکی ایربگ ) : اطلاعات ارسالی از حسگر پردازش می شود و جریانی جهت عملکرد کیسه هوا به مدول ایربگ ارسال می شود.

3-    Clock Spring   (فنر ساعتی): با توجه به قرار گیری مدول ایربگ بر روی غربیلک فرمان و گردش فرمان به چپ و راست بایستی اتصالی مطمئن بین غربیلک فرمان و دسته راهنما بوجود آید که این عمل با وجود این قطعه میسر می گردد.

-4 airbag Module   ( مدول ایربگ) : جریان ارسالی از Sas Unit به سمت پرایمر داخل مدول می رود و باعث ایجاد حرارت می شود گرمای حاصل موجب ایجاد جرقه و تولید آتش شده و آتش مزبور به سرعت به درون مواد محترقه تولید کننده گاز انتشار می یابد گاز حاصل از میان صفحات فیلتری که برای کاهش دما و صدا تعبیه شده عبور می کند و کبسه هوا کاور روی فرمان را پاره نموده و به سمت صورت سرنشین باز می شود با تخلیه گاز از سوراخهای ایربگ کیسه خالی می شود تا از مقدار ضربه آن کاسته شده و فضای دید کافی برای راننده تامین گردد

 

مشاوره وخدمات مهندسی

بدلیل نیاز مبرم واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به سازمانهای فنی و تخصصی بویژه در حوزه تحقیق و توسعه و طراحی، شرکت تیسر ضمن همکاری بسیار نزدیک با شرکت های بین المللی و معتبر ، سازمانی را ایجاد کرده تا ارائه دهنده خدمات مهندسی و طراحی به شرکت های خودرو ساز و قطعه ساز و سایر واحد های صنعتی کشور باشد.